Herkeuren van slangen

Herkeuring van slangen

Om te bewijzen dat uw slangen veilig zijn voor gebruik, kunt u ze laten herkeuren. De Nederlandse Praktijk Richtlijn 5527 Richtlijn voor controle, inspectie en keuring van industriële slangassemblages in de gebruiksfase, vraagt om een keuringsinterval van één jaar. Van de jaarlijkse herkeuring mag u alleen afwijken als u met een risicoanalyse aantoonbaar kunt maken dat dit geoorloofd is.

Het herkeuren van slangen gebeurt op twee manieren:

Door de gebruiker zelf Deze keuring is een visuele inspectie. Dit dient continu te gebeuren, in de praktijk. Een slang met deuken, scheuren, of bijvoorbeeld ernstige uitdroging dient meteen te worden vervangen.
Door een deskundige Deze keuring bestaat uit twee delen:
  • een visuele keuring waarbij beoordeeld wordt of een slang zichtbare slijtagesporen vertoont.
  • Als de slang deze keuring doorstaat, dan volgt een hydrostatische druktest.

* Let op! De NPR 5527 is van toepassing op alle slangen. Ook slangen met toepassingen die onschuldig lijken vallen onder deze richtlijn. Download onze brochure Herkeuren van slangen en lees meer over o.a. de NPR 5527.

Ridderflex biedt hulp bij het herkeuren van slangen 

Zelf uitgevoerde inspecties bieden een oppervlakkig beeld van de conditie van uw slang. Voor een volledig beeld kunt u de slangen door ons laten herkeuren. Uw slang wordt getest op vastgestelde testdrukken. De test controleert bovendien ook op lekkages, kronkelen, torderen, het ontstaan van blazen op de buitenwand en eventuele lengteveranderingen.

Na de test wordt een certificaat gemaakt waarin de testresultaten zijn vastgelegd. Als een slang wordt afgekeurd, wordt de reden hiervan duidelijk vermeldt. Het certificaat is bovendien het bewijs dat u aan de verplichting voor het (her)keuren van slangen heeft voldaan.

Door uw slangen door ons te laten keuren, heeft u de zekerheid van een onafhankelijke test. U hoeft uw slangen niet op te sturen voor de test: Ridderflex komt de slangen op uw locatie ophalen. Wij brengen ze ook weer terug bij u. Heeft u vragen? Of wilt u graag een herkeuring van uw slangen inplannen? Neem contact op met de verkoopafdeling.

Heeft u een (aan)vraag?

Wij blinken uit in het produceren van kunststof, rubber en polyurethaan maatwerk producten.

+31 180 46 34 71 sales@ridderflex.nl

Let op! We leveren niet aan particulieren. Voor nieuwe klanten hanteren wij een minimum orderbedrag van € 500,00 ex. BTW en verzending.

Heeft u een (aan)vraag?

Wij blinken uit in het produceren van kunststof, rubber en polyurethaan maatwerk producten.