Small enough to be flexible, big enough to solve your problem

+31 (0) 180 46 34 71
 • Nederlands
 • English

Wij leveren niet aan particulieren

Mobiel menu

Privacyverklaring

Ridderflex & Plastics B.V., gevestigd aan Touwslagerstraat 5, 2984 AW Ridderkerk, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

+31180463471
www.ridderflex.nl en www.ridderflex.com
Touwslagerstraat 5, 2984 AW Ridderkerk
Nederland

Persoonsgegevens die wij verwerken

Zodra u een aanvraag of order bij ons plaatst, verwerkt Ridderflex & Plastics B.V. uw persoonsgegevens. U maakt op dat moment gebruik van onze diensten en/of heeft deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam;
 • geslacht;
 • (mobiel) telefoonnummer;
 • (persoonlijk) e-mailadres;
 • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een contactformulier op deze website in te vullen, in correspondentie en telefonisch.

Persoonsgegevens die wij NIET verwerken

Om het gebruik van onze website zo prettig mogelijk te maken, hebben wij ervoor gekozen géén cookiewall op onze website te plaatsen. Wij laden weliswaar Google Analytics cookies, maar hebben deze anoniem laten maken. Dit houdt in, dat wij de volgende persoonsgegevens NIET verwerken:

 • IP-adres;
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website;
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk);
 • Internetbrowser en apparaat type.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ridderflex.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Ridderflex & Plastics B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw aanvraag, order en betaling;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief (alléén na uw uitdrukkelijk consent).

Geautomatiseerde besluitvorming

Ridderflex & Plastics B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ridderflex & Plastics B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Ridderflex & Plastics B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Als uw order of aanvraag is behandeld en uw  gegevens niet meer noodzakelijk zijn, dan worden uw gegevens gearchiveerd in ons systeem – puur ten behoeve van historische doeleinden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ridderflex & Plastics B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ridderflex & Plastics B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Ridderflex & Plastics B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Meer uitleg bij de cookies op onze website:

 • Wij laden functionele, technische en analytische Google Analytics cookies. Wij hebben Google Analytics echter laten anonimiseren, waardoor wij géén persoonsgegevens laden (zie kopje ‘Persoonsgegevens die wij NIET verwerken’).
 • Op onze website gebruiken wij embeds (die bij gebruik een cookie installeren op de computer van de gebruiker) van Google Maps en Youtube.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ridderflex & Plastics B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ridderflex.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Ridderflex & Plastics B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Ridderflex & Plastics B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op door te mailen naar info@ridderflex.nl

logo_lr

Ridderflex: ISO gecertificeerd

Ridderflex & Plastics voldoet aan de internationale eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement. Dat is 27 november 2018 opnieuw bevestigd. Lees meer

(aan)vragen?

Vragen over producten of een aanvraag doen? Bel of mail ons.

sales@ridderflex.nl +31 (0) 180 46 34 71