Small enough to be flexible, big enough to solve your problem

+31 (0) 180 46 34 71
  • Nederlands
  • English

Wij leveren niet aan particulieren

Mobiel menu

Algemene voorwaarden

De dochteronderneming van Ridderflex & Plastics b.v. heeft haar eigen identiteit maar op deze website gebruiken wij ‘Ridderflex & Plastics’, ‘Ridderflex’, ‘wij’ of ‘ons’ wanneer wij refereren naar ons dochterbedrijf.

Algemeen

Deze website (exclusief sites die eraan gekoppeld zijn) wordt beheerd door Ridderflex & Plastics b.v. Ridderflex beoogt met deze website algemene informatie over de onderneming te verstrekken. Wij streven ernaar dat deze informatie bijgewerkt en juist is. Suggesties voor verbeteringen zijn van harte welkom per email.

De getoonde informatie kan nimmer worden aangemerkt als een aanbod en is niet bedoeld ter vervanging van deskundig persoonlijk advies. Indien zonder nadere verificatie of advies van de informatie gebruik worden gemaakt, geschiedt dit geheel voor eigen rekening en risico.

Copyright (auteursrecht) / Intellectuele eigendom

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op deze site zijn eigendom van ons en de aan ons gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar.

Het is niet toegestaan de website of gedeelten daarvan openbaar te maken, te printen  of op te slaan op een schijf, tenzij dit voor niet-commerciële, informatieve, persoonlijke doeleinden gebeurt.

Geen enkele reproductie van welk deel van de site dan ook mag worden verkocht of verspreid voor commerciële doeleinden of worden veranderd of worden opgenomen in enig ander werk of andere publicatie, hetzij in de vorm van een afdruk, hetzij in elektronische vorm, met inbegrip van het versturen ervan naar een andere site, het opnemen ervan in een andere site (‘framing’) of het koppelen van andere sites aan deze site, tenzij hiertoe vooraf toestemming is verleend. Noch enige licentie, noch enig ander recht wordt verleend.

Alle op deze site afgebeelde merken zijn eigendom van of worden onder licentie gebruikt door ons en de aan haar gelieerde bedrijven. Gebruik van enig merk afgebeeld op deze site is strikt verboden, tenzij wij hiertoe vooraf onze schriftelijke toestemming hebben verleend.

Aansprakelijkheid

Ridderflex & Plastics b.v. neemt grote zorgvuldigheid in acht bij het samenstellen en onderhouden van deze website en maakt daarbij gebruik van bronnen en technieken die zij betrouwbaar acht. Ridderflex & Plastics b.v.  garandeert niet dat de website altijd foutloos of ononderbroken functioneert dan wel dat de inhoud altijd juist, volledig en actueel is, zoals weergegeven op uw beeldscherm. Ridderflex aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de op deze site verstrekte gegevens.De inhoud en functionele werking van de website kan zonder nadere aankondiging door Ridderflex & Plastics b.v. worden gewijzigd zonder dat Ridderflex & Plastics b.v. hiertoe verplicht kan worden.

Privacy

Door informatie aan ons te verstrekken via de website, of door gebruik te maken van het contactformulier, stemt u ermee in dat Ridderflex deze informatie mag gebruiken.

Ridderflex & Plastics b.v. respecteert uw privacy en zal ervoor zorgen dat uw gegevens zorgvuldig worden behandeld en niet aan derden ter beschikking worden gesteld. Op verzoek kunnen de betreffende gegevens worden verwijderd.

Aan de website gekoppelde websites (gelinkte sites)

Op verschillende plaatsen op de site kunnen koppelingen (links) worden aangeboden naar andere internetsites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze site. Ridderflex & Plastics b.v., of de aan ons gelieerde bedrijven, is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze andere sites of daarin opgenomen informatie.

logo_lr

Ridderflex: ISO gecertificeerd

Ridderflex & Plastics voldoet aan de internationale eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement. Dat is 27 november 2018 opnieuw bevestigd. Lees meer

(aan)vragen?

Vragen over producten of een aanvraag doen? Bel of mail ons.

sales@ridderflex.nl +31 (0) 180 46 34 71